Landbruget har det skidt, og nu er det fiskernes tur til at blive ramt økonomisk. Fødevareminister Henrik Dam Kristensen har i EU accepteret en hård nedskæring af torskefiskeriet, som i nuværende priser vil svare til et indtægtstab for dansk fiskeri på ca. 700 millioner kroner.

Torsken er uden sammenligning den økonomisk vigtigste art i dansk fiskeri, og en betydelig del af landets 3600 fiskere er direkte afhængige af, at de kan fiske torsk. Det er naturligvis først og fremmest denne gruppe, som vil blive ramt økonomisk af indskrænkningerne, som fødevareministeren betegner som nødvendige af hensyn til miljø- og forsigtighedsprincipper.

Til gengæld giver fødevareministeren ikke tilsagn om en form for kompensation eller støtte til erstatning for det tabte fiskeri. Skal man bedømme EU vedtagelsen som helhed, kan man konstatere, at Danmark nok er det land, som blev hårdest ramt. Måske kunne fødevareministeren i slutfasen ikke opnå ret meget mere end tilfældet blev; men en af grundene hertil kunne være, siges det fra flere sider i EU, at vi ikke markerer os tilstrækkeligt håndfast, når det drejer sig om erhvervsinteresser.

Danmark ynder fødevareminister rollen fremfor - bare en gang imellem - at optræde som landbrugs- og fiskeriminister. Som vi har skrevet før, så må man vel i objektivitetens navn konstatere, at stort alle erhvervsgrene inden for fødevareministeriets område har haft tilbagegang.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?