Antallet af landbrug og gartnerier falder fortsat og nu i stort antal. I løbet af 2000 var nedgangen 3.300, hvilket svarer til 5,7% i forhold til året før. Mellem 1998 og 1999 var faldet kun ca. tre procent, så forskellen er markant. Tallene, som stammer fra Danmarks Statistik, dækker over, at landbrugsbedrifterne i Danmark bliver større, idet det samlede landbrugsareal er nogenlunde uændret. Det er især de små og mellemstore bedrifter, som ikke kan klare sig. Antallet af gårde under 30 hektar er faldet ca. ni procent. Antallet af gårde mellem 30 og 50 hektar er faldet ca. 6 procent, medens det samlede antal gårde på mindst 50 hektar næsten er uændret. Denne udvikling vil utvivlsomt fortsætte og ikke usandsynligt i forstærket grad; men landbrugets organisationerne udtaler sig ikke udpræget negativt om denne udvikling, så måske er det ligefrem den udvikling, man ser hen til.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?