Fredag den 14. juni offentliggjorde fødevareminister Ritt Bjerregaard på et pressemøde sammensætningen af Rådet for Bedre Madkvalitet.

Ideen med rådet er, at rådet skal udvikle og informere om kvalitetsbegrebet for fødevarer og medvirke til at øge bevidstheden om kvalitet og madkultur. Som formand er udpeget Claus Meyer, og de øvrige medlemmer er Christine Antorini (Forbrugerinformation), Greta Jakobsen (Højmark-laboratoriet), Per Kølster (kendskab til økologi), Ebbe Mørk (Politikens Hus), Nina Schiøtz (Max Havelaar Fonden) og Orla Zinck (Dansk Catering Center).

Rådets sammensætning bærer præg af personer, som har tilkendegivet særlig interesse og sympati for økologisk produktion, eller noget der falder i den retning. På den baggrund kan man frygte for, at deres debatter og produktvalg bliver lidt unuanceret. Nogle af Rådets opgaver er at informere om fødevarekvalitet. Det er netop et emne MEALS har spurgt til i årevis, og derfor bliver det interessant at følge Rådets fastsættelse af kvalitetskriterier, som ligger ud over gældende lovgivningsmæssige standarder. Som virkemidler vil Rådet udvikle og benytte mærkning, certificering og medaljer for særlig fremragende produkter.

Mad er som bekendt af afgørende betydning for menneskers trivsel og helbred, og derfor er det meget fint, at Fødevareministeriet så udpræget satser på at højne kvaliteten af fødevarer til gavn for børn, unge, voksne og gamle - altså for alle grupper.

Formanden for Rådet Claus Meyer sagde på pressemødet, at han ikke ville opstille et succeskriterium. Det behøver han heller ikke. Rådets arbejde vil forhåbentligt være en succes i sig selv, da hver sten, som vendes for bedre fødevarer, er vigtig for hver enkelt borger og for samfundet som helhed.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?