Den norske virksomhed Hydro Formates har med assistance fra Plantedirektoratet i Danmark - som de første i verden – fået EU godkendt et alternativ til de udskældte antibiotiske vækstfremmere.
Med godkendelsen får de danske svineproducenter mulighed for at effektivisere svineproduktionen på en miljøvenlig måde. Det nye produkt Formi er blevet omfattende testet i en række lande.

Det antimikrobielle produkt, der er EU godkendt som en vækstfremmer, er baseret på kalium diformiat (salt af myresyre og kalium), som har en positiv effekt på svins velfærd og vækst. Formi vil kunne forbedre økonomien og mindske miljøbelastningen ved svineproduktion samt forbedre kvaliteten af det producerede kød til gavn for forbrugeren.

I Danmark blev de antibiotiske vækstfremmere udfaset i 1999, og konsekvenserne heraf har været mærkbare. Man regner med, at der årligt dør cirka 200.000 flere smågrise på grund af diarré, hvilket svarer til én procent af den samlede produktion. Derudover har udfasningen betydet en mindre vækst hos smågrisene og øgede udgifter til dyrlæger.

Med Formi giver Hydro Formates, som ejes af Norsk Hydro, svineavlerne det første EU godkendte alternativ til de antibiotiske vækstfremmere. Undersøgelser har vist, at brugen af Formi forøger svineavlernes indtjening med cirka 10 procent. Udover den økonomiske gevinst har brugen af Formi også betydelige fordele for både forbrugeren og miljøet, idet for det første mindskes risikoen for, at der er sygdomsfremkaldende bakterier i kødet, og for det andet reduceres udslippet af kvælstof og fosfor væsentligt i gyllen, da svinene udnytter næringsstofferne i foderet langt bedre, når det er tilsat Formi. Godkendelsen sker på et tidspunkt, hvor EU landene gradvist er ved at udfase de antibiotiske vækstfremmere. Mange frygter, at foder tilsat disse produkter kan medføre udvikling af antibiotika resistente sygdomsbakterier. Overdreven brug af antibiotika og udvikling af resistens er på globalt plan en af de helt store trusler mod den menneskelige sundhed.

EU Kommissionen skal nu i sommer tage stilling til et lovforslag om totalt forbud mod de sidste fire antibiotiske produkter, som stadig er tilladt i EU. Udover Danmark har Norge og Sverige allerede på frivillig basis standset brugen af antibiotiske vækstfremmere.

Formi vil kunne sælges på markedet, når EU godkendelsen er offentliggjort i EU tidende, hvilket formentlig sker i juli.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?