Fødevareindustrien og handelsvirksomhederne udnytter langt fra internettets potentiale. En undersøgelse foretaget af PA Consult viser, at kun ca. 20 procent af virksomhederne indenfor fødevaresektoren er aktive indenfor e-handel; mens halvdelen end ikke har udarbejdet en strategi. Det er naturligvis betænkeligt al den stund, at e-handel uden tvivl er kommet for at blive. Der er ingen tvivl om, at denne måde at handle på er fremtiden, og samtidig kan der være mange penge at spare for virksomhederne. Undersøgelsen viser også, at langt størstedelen af fødevarevirksomhederne i dag kun benytter sig af internettet til helt basale ting som kommunikation og indkøb af fx kontorartikler, bøger, arbejdstøj. Derimod bliver internettets potentiale til at øge forretningen slet ikke udnyttet, fastslår rapporten. Den manglende udnyttelse skyldes for en stor dels vedkommende usikkerhed og frygt for kundernes reaktion. Det helt mærkelige er, at fødevaresektoren er under stort pres fra især de store dagligvarekæder, der presser meget på priserne. Selvfølgelig er der forhold, der skal tages i betragtning for kunderelationerne er helt afgørende og kan ikke bare overføres til onlinekontakt, fordi råvarerne skal være helt sygdoms- og risikofri. Når det drejer sig om fødevarer, er en vare ikke bare en vare. Det er derfor afgørende, at man får opbygget et tillidsforhold. Undersøgelsen viser dog samtidig, at mange fødevarevirksomheder forventer at bevæge sig mod e-business indenfor de næste par år, og over 60% af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen, forventer således at handle business to business, mens næsten hver tredje forventer at handle business to consumer indenfor to år. Men på trods af virksomhedernes forventning om, at e-handel vil vinde indpas på den ene eller den anden måde i de kommende år, har de ikke den store tiltro til, at e-handel vil bidrage til omsætningen. Over 40 procent af fødevarevirksomhederne forventer, at e-handel kun vil udgøre mellem tre og ni procent af omsætningen om fem år. Undersøgelsen slår på den baggrund fast, at fødevarevirksomhederne i høj grad betragter e-business som et nødvendigt onde, der ikke umiddelbart kan bidrage med den store gevinst. Det skal dog med, at der allerede findes en del online-markedspladser på området, som har god til stor succes med e-handel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?