For at få Catering Guiden (produkt- og leverandørkatalog) rettidigt på gaden er Ugebrevet MEALS/ 40 2001 forsinket og tillige i lidt mindre omfang en redaktionelt planlagt.

- Catering Guiden udkommer to gange om året, april og oktober, og er De ikke fast modtager af guiden, er De meget velkommen til at rekvirere et eksemplar.

- Det er gratis.

- Virksomheder fx med flere indkøbsafdelinger kan rekvirere op til tre eksemplarer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?