Resultaterne fra kontrollen med GMO i økologisk foder for perioden januar til april 2002 viste et markant fald i forhold til hele 2001. 
75 procent af foderprøverne er denne gang fri for GMO i forhold til 44% af foderprøverne i hele 2001.

Resultatet er de første kontroltal efter at branchen igangsatte en handlingsplan for rent økologisk foder, så det må siges, at indsatsen har virket.

Med offentliggørelses strategien, som trådte i kraft den 1. maj i år, håber Fødevareministeriet næste gang at kunne se endnu bedre resultater.

Resultaterne af kontrollen på økologiske virksomheder efter 1. maj 2002 vil løbende blive offentliggjort, og det vil give landmændene bedre muligheder for at fravælge foderstofvirksomheder, der har problemer med at levere GMO frit foder.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?