Regeringen har vedtaget en lov om arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. 
Loven giver skatte-frihed fra 1. januar 2002, og der er fradrag både, når betalingen sker direkte til behandlerstedet, og når der betales præmie for en sygeforsikring.

Ansattes sygdomme og uheld er ofte forbundet med et fravær fra arbejdspladsen. Et fravær, der kan være svært for andre kollegaer at dække og ofte dyrt for virksomheden. Og hvordan skal virksomheden stille sig over for ansattes kriser af fx familiemæssig karakter.

Arbejdsgiveren kan støtte sine medarbejdere økonomisk, så de kan få hurtig hjælp og behandling, hvis de bliver ramt af sygdom eller uheld. I en række tilfælde kan udgifterne til behandling nu fradrages i virksomhedens skatteregnskab.

Det drejer sig først og fremmest om behandlinger i forbindelse med sygdom eller ulykke. Herudover er behandling hos psykolog eller psykiater omfattet, og det samme gælder sygdomsforebyggende behandlinger. Behandlinger af rent kosmetisk karakter er ikke omfattet af loven.

Det er som udgangspunkt en betingelse for skattefriheden, at behandlingen sker efter lægehenvisning. Hernæst skal ordningen gælde alle virksomhedens medarbejdere. Kun anciennitet og antallet af arbejdstimer kan anvendes som generelle kriterier, hvis man ønsker at begrænse antallet af omfattede medarbejdere.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?