Elevforeningen Dalum Lærlinge blev stiftet den 20. juli 1902, og den 8. juli 2002 fejres 100 års jubilæet ved det årlige elevmøde på Dalum. 
Dalum Lærlinge er en fælles elevforening for Dalum Landbrugsskole og mejeriuddannelserne på Dalum tekniske skole. Der er et historisk fællesskab mellem skolerne, og indtil 1979 var de Dalum Landbrugs- og Mejeriskole. Elevforeningen har til formål at støtte og vedligeholde forbindelsen mellem skolerne og deres tidligere elever og studerende og mellem disse indbyrdes. Der er i dag ca. 2000 medlemmer af elevforeningen, hvoraf de fleste er selvstændige landmænd eller mejerifolk i ledende stillinger spredt over hele landet og i udlandet.

Dalum Lærlinge har i mange år haft en skrantende økonomi; men det har bestyrelsen med godsejer Søren Hvenegaard Lassen, Selleberg ved Mårslev som formand fået rettet op på i de seneste år.

Landets landbrugsskoler har en svær tid, og gang på gang læser man om den og den skoles lukning på grund af faldende elevtilgang og dermed følgende dårlig økonomi. På Dalum Landbrugsskole går det dog modsat. Overførslen af landbrugsuddannelserne ved Nordisk Landbrugsskole til Dalum er fuldført, og nu er man i gang med at diskutere forskellige grader af samarbejde med Korinth Landbrugsskole, herunder også en mulig fusion. Begge skoler har en sund økonomi og en stor egenkapital, så et udvidet samarbejde eller fusion sker udelukkende for at styrke uddannelsens kvalitet.

MEALS vil gerne benytte lejligheden til at ønske Dalum Lærlinge tillykke med jubilæet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?