Det foregår i øjeblikket et voldsomt opgør om videnskabelig uredelighed i miljøspørgsmål. I adskillige år, og lang tid før miljødirektør Bjørn Lomborg blev inddraget i debatten, skrev MEALS en række artikler om miljø. Artiklerne drejede sig i høj grad om redeligheden af fremsatte påstande med tilknytning til miljø.

Det var i sin tid i høj grad miljøfolk, som ville sætte en NY dagsorden i samfundet, men i stedet for at miljøfolkenes argumenter blev analyserede, så øjnede snu politikere, at der var mange års betragtelige afgiftskroner i skidtet, og med dét som formål blev miljøprofetierne af politikerne gjort til slagord overfor befolkningen.

Miljøværdi­mæssigt ved politikerne naturligvis, at det stort set vil være som at smide de rare "miljøafgifter" lige lukt ud af vinduet at bruge dem på miljø, og derfor - fornuftigt nok men lidt lurrendrejeragtigt - anvender staten kun ca. 10% af disse afgiftspenge til miljøformål, og heraf går - fornuftigt nok for at holde afgiftsgryden i kog - en betydelig del til støtte af miljøfortolkere, miljøforskere, lobbyister og miljøorganisationer samt rejser og konferencer m.v.

Statens gentagne forklaring om, at man i høj grad opkræver miljøafgifter for at begrænse anvendelse af "farlige" stoffer er så utroværdig som tænkes kan, for sådanne begrænsninger kunne nemt klares alene ved lovgivning...

Miljøregler og -lovgivning udøves hovedsageligt i arbejds-, erhvervs-, fødevare-, landbrugs- og fiskeri-, forsknings- og skatteministeriernes regi, og derfor er der ikke megen objektivitet ved at bevare miljøministeriet.

Ugebrev 11/2001 Overflod i Danmark
Ugebrev 47/2001 Iltsvind kan næsten ikke bearbejdes
Ugebrev 28/2002 Bliv inden døre - Himlens blå farve er farlig

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?