Oxoid A/S 
Oxoid har lanceret et nyt chromogent substrat til forbedret selektiv identifikation af Salmonella arter. Ved at benytte et optimeret næringsrigt grundsubstrat, to selektive tilsætninger cefsulodin og novobiocin samt to omhyggeligt udvalgte chromogener, giver Oxoid Salmonella Chromogenic Medium (OSCM) en klar differentiering af Salmonella fra andre Enterobacteriaceae og detekterer flere atypiske stammer end alternative substrater.

De to chromogener i OSCM, magenta-caprylate og X-galactopyranoside (som detekterer hhv. esterase og b-galactosidase aktivitet), er valgt for at sikre den høje specificitet af substratet. Salmonella arter, inklusive laktosefermenterende stammer, biokemisk atypiske stammer - S. typhi, S. paratyphi og S. choleraesuis, og ubevægelige stammer - S. gallinarum og S. pullorum vokser alle som udprægede rødviolette kolonier. Andre medlemmer af Enterobacteriaceae gruppen, som f.eks. E. coli, Klesiella og Citrobacter, producerer nemme differentierbare blå kolonier og forekomst af Proteus, Pseudomonas samt andre sværmende arter, undgås ved hjælp af de selektive tilsætninger.

Det optimerede næringsrige grundsubstrat giver god kolonivækst og gør det muligt at aflæse resultatet på bare 18-24 timer. Farverne som produceres er klare, stærke og nemme at aflæse og mister ikke intensiteten, hvilket gør det muligt at opbevare pladerne i flere uger. I en sammenlignende afprøvning med 4 andre chromogene medier, isolerede OSCM flere salmonella og udviste større følsomhed end nogen af de andre medier i testen.

Det er velkendt at eksisterende substrater har deres begrænsninger, hvorfor Oxoid Salmonella Chromogenic Media er et effektivt og specifikt samt økonomisk alternativ til hurtig og troværdig identifikation af Salmonella arter, inklusive de fleste laktosefermenterende og atypiske arter.

For yderligere information om Oxoid Salmonella Chromogenic Media og andre produkter til identifikation af Salmonella:

Stand 7267
www.oxoid.com

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?