Den nye familieminister Henriette Kjær er desværre kort tid efter sin tiltræden faldet for fristelsen til unuanceret at hævde, at der bliver flere og flere fede danskere.

Politikere har i en årrække haft vælgermæssig interesse medens andre eksperter har lukreret kommercielt ved at dyrke den slags generelle påstande. Heldigvis er de faktiske forhold i det lange løb vanskelige at undgå, og de er ved at bide dem gevaldigt i haserne.

Det mærkes¤tydeligt, at de er blevet mere tør i halsen, når de i medierne taler om de mange fede danskere. De er ligefrem blevet imødekommende med hensyn til¤en langt mere nuanceret fedme debat. Man må jo sno sig, sagde ålen. .

Holder man sig til kendte undersøgelser og desværre til mangel på samme, ser det således ud:

· En undersøgelse viste, at kvinder mellem 40-60 år generelt ikke var overvægtige.

· En løbende stor undersøgelse (2400 personer) siden 1997 viser uforandret, at der ikke er blevet markant flere overvægtige voksne danskere i de senere år, nemlig ca. 50% normalvægtige, 26% moderat overvægtige og 10% svært overvægtige.

· Ingen ved nøjagtigt om danske børn bliver tykkere eller tyndere, fordi der, selv om alle børn regelmæssigt måles og vejes, når de går i skole, ikke sker nogen samlet registrering og bearbejdning af tallene.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?