Siden 1999 har Ugebrevet MEALS, som faste årlige indslag forud for turistsæsonen, bragt undersøgelser om, hvor turisterne i den forestående sommer agter at holde deres ferie. Undersøgelserne bygger på, at 500 personer i 16 lande er blevet spurgt: hvor de agter at tage hen i deres ferie? De adspurgte personer har svaret ud fra deres "viden" om en række væsentlige kriterier for en god ferie.

Danmark har i de fleste opgørelser ligget under midten fortrinsvis noget under midten. Var det så bare gjort med forudsigelserne, men undersøgelserne har desværre¤ år efter år ramt plet.¤

I slutningen af 2002 gjorde vi opmærksom på nogle aspekter i Tyskland, som kunne få yderligere negativ indflydelse for Danmark som turistland. "For det første den triste økonomiske vækst i Tyskland, for det andet delstaterne forkorter skolernes feriesæson fra tidligere 13 uger til nu 10 uger og for det tredje arbejdes der meget målbevidst på at udvikle de "nye" tyske områder til Østersøens Perle."

Turismeorgansationerne Horesta, VisitDenmark og Feriehusudlejernes Brancheforening skriver i deres bulletiner, at¤ tyskerne svigter danske sommerhusudlejere. En foreløbig opgørelser viser ca. ti procent nedgang. Man kan naturligvis håbe, at denne udvikling kun er forbigående. Men med den iver og professionalisme som tyskerne udviser for at trække feriegæster til deres kystområder, så skal danske sommerhusejere vist ikke regne alt for optimitisk med hensyn til udlejning i de kommende sæsoner.¤¤

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?