Mmm..

Hvordan kan politikere og organisationer bidrage til, at vi i vores moderne virkelighed får et endnu mere afbalanceret arbejds- og fritidsliv. Mange mennesker hævder, at de bliver mere og mere stressede, og det går ud over deres livskvalitet og truer deres helbred.

Det lyder som et paradoks, at fx gode lange ferier i ind- og udland, kortere arbejdstid, flextid, fridage når børnene er syge, stort og varierende udbud af fritids­muligheder, gode lønninger, skattestop, gode boliger mange har også sommerhus, rekordlav rente, lav inflation, ernæringsrigtig kost, indkøbs­muligheder til langt ud på aftenen, i ægteskabet er man to om hjem og børn, gode transport­muligheder, oceaner af hjælpemidler til husholdning & husgerning, god syge- og ældrepleje, efterløn og pensioner med tid til golf og bridge. Man kunne blive ved med at remse op...

Hvad kan samfundet snart gøre mere for borgerne?

Kræver vi me'r, skal hjulene bare køre endnu hurtigere. En anden meget vægtig og uundgåelig faktor for mere opskruet tempo i fremtiden er den stærke konkurrence udefra.

Hidtil har vore politikere, organisationer og sågar også virksomhedsledere taget denne konkurrence med udpræget knusende ro ligefrem sorgløshed, men nu er det vist ved at gå op for de fleste af dem, at produkter - selv på vore kerneområder - fremstilles lige så godt og billigt ude i den vide verden.

Måske nærmer tiden sig, hvor vækkeuret vil ringe endnu tidligere om morgenen, for der er jo meget, man skal nå inden fyraften.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?