Nyt økonomi-tjek gav ikke anledning til at flytte

(29.4.2005)For få år siden blev en del danske landmænd fristet til at oprette deres landbrug i fx Baltikum eller¤Polen i stedet for i Danmark. Man hørte fra mange af dem om¤det høje danske omkostningsniveau forårsaget af vandmiljøplaner, bureaukrati og om de snærende landbrugslove, der, som de sagde, gjorde det umuligt at få et udkomme ud af et landbrug i Danmark.

Man arrangerede derfor såkaldte etableringsture til Letland, men de er forlængst holdt op, og i det hele taget er trangen om danske landbrugsetableringer i udlandet vist ikke helt så udpræget til stede mere.

Årsagen, til at man alligevel ikke mere er så forhippet på at flytte sine teltpæle til udlandet, er sikkert, at man ved nærmere eftersyn har lagt mærke til, at soliditeten hvert år er blevet forbedret.

Landmanden er jo ikke tabt bag en vogn, så på trods af alle de bøvlede regler så ved han inderst inde, hvad der luner...

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?