Et mangeårigt opbygget image kan ødelægges på kort tid

(5.5.2008) Kan det være begyndelsen til enden for indkarnerede økologiske producenter, at man nu - selv fra deres egne kredse - begynder at have forståelse for, at benytte traditionelle landbrugsmæssige dyrkningsmetoder som fx brug af kunstgødning og at sløjfe såkaldte nødvendige braklægningsarealer.

Det har styk for styk taget ca. tyve år for de økologiske producenter at vinde en ret betydelig andel af forbrugernes hjerter for deres sag, og det på trods af at man aldrig har kunnet føre dokumentation for, at deres frembringelser er sundere end de traditionelle landbrugs- og gartneriprodukter. Til gengæld behøver det ikke at tage lang tid¤at sætte sit image overstyr.

Men nu har politikere og organisationer med positiv indstilling til økologi altså givet til kende, at man vil acceptere anvendelse af kunstgødning og til inddragelse af betydelige dele af tidligere fastlagt braklægningsjord.

Årsagen til at man nu vil bløde op på hellige øko-principper er, som Mogens Lykketoft (S) forklarede i Folketinget for kort tid siden, fordi en helt uforudsigelig mangel på fødevarer med deraf stærkt stigende priser pludselig er opstået.

Det burde ikke være et helt ukendt fænomen, at større efterspørgsel, end markedet formår at levere, kan føre til stigende priser på de forhåndenværende varer.

I takt med den øgede velstand i de fleste tidligere fattige lande, vil der - fra vugge til grav - blive større¤ efterspørgsel fra befolkningernes side. I en del lande vil det gå langsomt med hensyn til øget forbrug, mens det i andre lande som fx Kina, Indien, Brasilien, Syd Afrika m.fl. vil gå hurtigere og ligefrem hurtigt.

Det vil naturligvis altid være bedst at vide, hvad der sker, og hvad der kan ske.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?