Mortalin A/S

Lad gyllefluer eller snyltehvepse tage sig kærligt af fluerne - det kan I mange tilfælde være en effektiv, miljørigtig og billig bekæmpelsesmetode
Sommeren ER snart på vej og allerede når dagtemperaturerne kommer over 10 grader, begynder fluerne at svirre I både stalde og stuehuse. De moderne kemiske bekæmpelsesmidler ER effektive og skånsomme - men I pagt med tiden ønsker stadig flere landmænd at bekæmpe fluerne ad biologisk vej.
"Den biologiske fluebekæmpelse ER mindst lige så effektiv som den kemiske," fastslår erhvervsøkonom, Per Aaskov fra Mortalin, som markedsfører begge former for bekæmpelsesmidler.
"Miljøhensyn taler for at prioritere biologisk baserede metoder. De ER også ganske effektive, især hvis landmanden sætter ind med bekæmpelsen I god tid, før varmen har fået rigtigt fat. Prismæssigt ser regnestykket fornuftigt ud. De fleste svineproducenter vil ligefrem opleve, at den biologiske bekæmpelse ER billigere."


Gyllefluer kommer med posten 
Kort fortalt går gyllefluernes larver til angreb på de almindelige fluelarver. Per Aaskov understreger, at gyllefluer ER særdeles velegnede til bekæmpelse af fluerne I svinestalde med spaltegulve og gylleanlæg.¤ 
Gyllefluerne leveres med posten. De kommer I en boks med larver og pupper. Boksen hænges op I stalden, og når man prikker et hul I den, kommer de voksne gyllefluerne ud og søger ned mod gyllen, hvor de lægger æg. Hverken mennesker eller dyr generes af gyllefluerne.


Hvepsen, der lever af fluer
Snyltehvepse ER en anden mulighed for biologisk fluebekæmpelse, som især egner sig til lukkede staldmiljøer, hvor dyrene går med dybstrøelse, og hvor der kun muges ud få gange om året.
Den kun 3 mm Lange snyltehveps generer hverken mennesker eller dyr. Den dræber fluepupperne ved at stikke hul på dem og formere sig inde I dem, så der I stedet kommer en voksen snyltehveps ud af puppen. Bestanden af snyltehvepse bør etableres I foråret, fordi udviklingstiden ER meget længere end fluernes. Og for at bekæmpelsen bliver effektiv, skal hvepsene opformere sig ude I stalden.
Det ER vigtigt at bruge den rigtige snyltehvepseart for at få et godt resultat. Undersøgelser har vist, at der naturligt findes in forskellige arter snyltehvepse I danske stalde. Spalangia cameroni ER den art, der trives bedst indendørs - og derfor får man det bedste resultat ved udsætning af denne art I stalden.


Gode råd på nettet
Hvor biologiske bekæmpelsesmidler tidligere var lidt dyrere og måske knapt så effektive, ER forskellen I dag næsten ikke til at få øje på, når produkterne Bruges efter forskrifterne. Og I de fleste tilfælde ER de biologiske endda lidt billigere.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?