Gennemgribende godt miljø giver mange kunder

De danske campingpladser er i de senere år blevet endnu bedre til at passe på miljøet, og det passer godt ind i den holdning, som campister har i deres inderste sjæl til naturen. Danmark har 484 godkendte campingpladser, og vi skal tage meget fejl, hvis 2009 ikke bliver et godt år for campingpladserne.

76 procent af alle campingpladser har de sidste fem år reduceret deres forbrug af vand. Alt fra vandreducerende ventiler og sensorer til regnvandsopsamling og lavskylstoiletter har været brugt i kampen for at begrænse vandforbruget. Dermed kan tre ud af fire campingpladser i Danmark i dag godtgøre et lavere vandforbrug end for fem år siden.

Samtidig er der blevet skruet ned for elforbruget. Alt imens, sparepærer, LED lys, bedre slukkekultur, solvarme, timere, energimærkede hvidevarer, energibesparende pumper, bevægelsesfølere osv. har bevirket, at campingpladsernes elforbrug er dalet.

En undersøgelse viser, at hele 72 procent af alle campingpladser har investeret i strømbesparende foranstaltninger de seneste fem år.

Endelig er det også lykkedes for 45 procent af campingpladserne at nedbringe affaldsmængderne gennem kildesortering.

Essensen i camping er netop gode oplevelser ude i den fri natur. Derfor giver det god mening, at de danske campingpladser investerer i miljø, og Campingrådet har grund til stolhed på deres medlemmers vegne over resultaterne ude på de danske campingpladser.

Fremtidens turister vil i stigende grad efterspørge miljørigtige oplevelser, og derfor er det økonomisk af stor betydning, at camping i den grad, som de gør, satser på¤miljø såvel ude som inde.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?