Er der alligevel størst risiko for, at vi får baghjul?

Næsten intet er bedre end, at globaliseringen stormer frem, mener regeringen, de fleste andre i Folketinget og i stort omfang erhvervslivet. Regnestykkets udgangspunkt er, at når bare vi bringer velstand til fattige lande, vil de få mere og mere råd til at købe udenlandske varer, dermed øges vore eksportmuligheder og skulle ordrestrømmen til Danmark blive større, end vores arbejdsstyrke kan magte, så importerer vi bare arbejdskraft fra udlandet.

Hvor let kan det være.

Den eneste indsats Danmark næsten behøver at udrette er ifølge politikere og andre eksperter at forske kraftigt i globalt sammenhæng. Ordet forskning og ikke mindst grundforskning er et af nutidens¤værdiladede udtryk.

Grundforskning stiller ikke forventninger om, at resultatet af forskningen skal have praktisk nytte. Denne forsøgsmæssige forskning bekostes i stor udstrækning af samfundet. Det er store investeringer, men regnestykket er ikke let at gøre op.

Produktudvikling er mere konkret. Det er at gøre en ide til et produkt eller at videreudvikle et eksisterende produkt. Resultatet er overvejende noget færdigt og salgbart. Produktudvikling omfatter også markedsføringsstrategi, prissætning, kampagnemateriale o.l. Produktudvikling anses i mange virksomheder for at være en marketingdisciplin.

Regeringen ønsker at støtte forskning, men når det drejer sig om fødevarer, så er det i stor udstrækning virksomhedernes egen opgave at fremstille produkter, som nyder efterspørgsel.

Samtidig med at befolkningerne all world bliver bundet tættere sammen, og meget tyder på, at dette vil accelerere i fremtiden, så kan det naturligvis ikke udelukkes, at det vil give Danmark nye muligheder. Allerede i dag lever et stort trecifret milliontal kinesere efter vestlig standard, og deres købekraft vil vokse stærkt i årene fremover. Så vidt så godt, men de er gode købmænd. Made in Denmark gør det ikke alene mere.

I Brasilien er svinekødsproduktionen tyvedoblet de sidste 15 år, og landet er tordnet ind som storeksportør (største?) af svinekød i god kvalitet. I stor udstrækning også med oksekød og kyllinger. Rusland og Argentina vil også få betydelige vækstrater inden for fødevarer.

Globaliseringssucces kommer til at dreje sig om konkurrenceevne. Danmark har (muligvis uden konkurrence) skabt sig et så højt omkostningsniveau, at erhvervslivet i de kommende år risikerer at få baghjul i flere og flere tilfælde.

Et af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens hotteste udtryk var: mens de andre er billigere, skal vi være bedre. Bedre, mon han hentyder til politikere eller hvordan, for i øst, vest, nord og syd produceres varerne i udmærket kvalitet, så det afgørende er: hvad er prisen?

Nogenlunde som den tidligere statsminister, sagde købmændene for årtier siden i forhold til supermarkederne.

Næsten alle disse købmænd har lukket og slukket for længe siden.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?