Du skal kunne vise gode driftsresultater gennem flere år

Mangel på likviditet mærkes hos flere og flere landmænd. Man skal nærmest kunne dokumentere, at man ikke har brug for et lån for at få et. Landbrugsjord er faldet så dramatisk, at mangfoldige lån, givet med sikkerhed i landbrugsdrift, har långiverne ikke dækning for.

Mange landmænd har i en årrække nydt godt af bankernes udlånsvillighed, men nu oplever man, at det ikke er nemt at blive ekspederet ved udbetalingskassen. Den likviditet fra bankerne, som mange danske landmænd længe har nydt godt af, er nu næsten ophørt. Det er naturligvis i særlig grad de landmænd, som i årevis har kørt med store driftsunderskud, som tydeligst mærker konsekvensen af strammere kreditmuligheder.

Hidtil har de kunnet dække selv store løbende huller ved belåning af deres landbrugsjord, og finanssektoren har givet milliarder af kroner til erhvervet næsten uden hensyn til den enkelte landmands evne til at tjene penge!

Overgangen til en meget nøje kreditvurdering er for mange landmænd meget brat. Mange vil opleve, at selv med gode friværdier, får de nej til udvidelse af kassekreditten.

- En meget afgørende betingelse for lån er, at du skal kunne fremvise en god forretning gennem en årrække.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?