Danmark øger sin konkurrenceevne for svin og fjerkræ

Slagteriernes enhedsomkostninger til kødkontrollen er faldet markant det seneste år, og der er tilmed¤ mulighed for yderligere forbedringer. Slagteriernes udgifter til kontrol er væsentligt reduceret siden¤november 2008, hvor Fødevareministeriet lancerede en handlingsplan for modernisering og effektivisering af kødkontrollen.

Der er tale om omkostningsfald på 24 procent for svin og 32 procent for fjerkræ.

Handlingsplanen har haft en god effekt, og der skulle tilmed være gode muligheder fort yderligere reducering. Danmark er jo ude for stor konkurrence fra udlandet med hensyn til svinekød og fjerkræ, så øget konkurrenceevne hilses velkommen.

Faldet skyldes blandt andet, at Fødevarestyrelsen har indført integreret kontrol, som er en ny kontrolmetode, der kræver mindre bemanding. Integreret kontrol er indført på seks ud af i alt otte svineslagterier, som har ønsket den nye metode. Desuden er kontrollens arbejdsgange på svineslagterier analyseret, og på den baggrund kan Fødevarestyrelsen i år indføre en ny, mere fleksibel bemandingsmodel, som bygger på, at slagterier med få slagtefejl, godt arbejdsmiljø og hensigtsmæssig indretning kan opnå en hurtigere og dermed billigere kontrol.

Medarbejdernes sygefravær er reduceret, og Fødevarestyrelsen arbejder fortsat med flere indsatser på dette område. Slagteribranchen kan naturligvis også bidrage til et lavere sygefravær ved at investere i arbejdsmiljøforbedringer.

Endelig har Fødevarestyrelsen gennemført en række initiativer, der blev anbefalet i en konsulentundersøgelse fra maj 2009.

- Styrelsen har fået ny struktur, hvor styring og ledelse af kødkontrollen er samlet i én organisatorisk enhed. En ny model for økonomistyring er gennemført, og flere anbefalinger vil blive gennemført i 2010.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?