Men kan vi i Danmark tjene penge nok?

Mmm..

Vi har i flere år set, at en række danske virksomheder, og det er efterhånden blevet til en lang række, har flyttet deres produktion til udlandet. Ganske vist bibeholdes i nogle tilfælde enkelte¤arbejdspladser herhjemme, men nettotabet er betydeligt, og det er en alvorlig bet for det danske samfund.

Vi har nået et punkt, hvor vi på flere og flere områder ikke kan konkurrere, og situationen tilspidses hele tiden, og kan derfor også slå igennem på vores traditionelle kerneområder. Begrebet kerneområder er et farligt begreb.

Det har altid lydt: at man ikke skal lægge sine æg i een kurv.

Der tales hele tiden om, at vi bare skal uddanne os mere og mere, så er fremtiden sikret for Danmark.

Ja, især hvis vi var det eneste land, der hele tiden uddannede sin befolkning, men verden står ikke stille, skulle vi hilse at sige.

I de fleste lande uddanner man sig på alle niveauer hurtigere end os, så de er i oceaner af tilfælde på forkant til selv at producere de varer billigere, end andre fx Danmark kan tilbyde!

Det skal også med, at det ikke alene er på direkte vareproduktion, at danske arbejdspladser flytter ud. Det gælder også administration, it o.l.

Den danske model er i stormvejr¤og måske på vej ind i orkan.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?