... er der noget, der kan få helheden til at krakelere, så er det, når dårlige økonomiske forhold indtræffer!

Mmm..
Mange europæiske unioner mellem forskellige lande har i tidens løb været etableret, men de er alle, og her taler vi om årtusinder,¤som vi kan læse i historiebøgerne, styrtet sammen.
¤
Den nuværende Europæiske Union (EU) tog sin begyndelse med traktaten om Det Europæiske Kul og Stålfællesskab. EKSF-traktaten blev underskrevet den 18. april 1951 i Paris og trådte i kraft året efter med Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg som medlemmer. I årenes løb er kredsen af medlemslande gentagne gange blevet udvidet og tæller i dag 27 lande.
¤

For tiden ser det vanskeligt ud for EU - måske ser det endog ud til at være begyndelsen til enden i den nuværende form eller i det hele taget?

I snart mange (for mange) år har der¤i EU hersket en udbredt laden stå til med hensyn til at lade medlemslandene overskride vedtagne økonomiske regler. Det begyndte endog allerede for årtier siden med store overskridelser hos medstifterne af unionen Tyskland og Frankrig! Siden er denne tendens eskaleret slag i slag uden reelle konsekvenser fra EUs side.

Denne løsagtige iver fra EU's side om stordrift har naturligvis, som gang på gang i årtier beskrevet i mange artikler i Meals,¤ført til, at medlemslandene i alt for stort omfang nærmest har udvist ligegyldighed med hensyn til at overholde EU økonomiske regler.

EU ligger som den har redt!

Mon ikke det alligevel var i overensstemmelse med virkeligheden, da Jytte Ritt Bjerregård (S) for en del år siden udtalte: at EU- parlamentet ikke var et rigtigt parlament.

I dag befinder en række medlemslande sig i en meget vanskelig - måske nærmest håbløs økonomisk situation, men man taler i EU, som var det matadorpenge, om at hjælpe dem solidarisk.

Læg mærke til ordet solidarisk: Hvem skal¤betale?

Er EU egentlig klar over, hvad de har at gøre med, eller befinder de sig drømmende i en lotto verden.

Vil man have ro i sindet om unioner, frarådes det at læse i historiebøgerne.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?