De nuværende regeringspartier har altid troet fuldt & fast på, at højere og højere skatter og afgifter skaber den højeste lighed blandt befolkningen, og den snart ældgamle filosofi ønsker den nuværende regering ikke at ændre på

Hvor stor en del af salget af øl og sodavand skal flyttes til Tyskland, før regeringen siger stop? Afgifterne på øl og sodavand vil være det¤bedste sted at starte, hvis regeringen for alvor vil gøre noget ved grænsehandelen og tabet af danske arbejdspladser.

Sænk derfor afgifterne på drikkevarer til tysk niveau.

Umiddelbart vil det betyde en nettoudgift for staten på ca. 600 millioner kroner, men det vil fjerne en væsentlig del af incitamentet til at grænsehandle.

Regeringen siger, at de vil være indstillet på at fjerne de omstridte afgifter på fedt- og sukkerholdige varer. Det lyder positivt, og det vil skæppe i økonomien for befolkningen med almindelige indtægter.

Man må med rette så spørge: Hvorfor gælder erkendelsen kun fedt og sukker? Alle undersøgelser viser jo, at det først og fremmest er øl og sodavand, der får danskerne til at grænsehandle.

EN TREDJEDEL af alt det øl og sodavand, der bliver konsumeret i de danske hjem, er købt i grænsehandel!

Hvor stor en del af den danske detailhandel med øl og sodavand skal eksporteres til Tyskland, før regeringen siger stop?

Den store grænsehandel skaber naturligvis god økonomi og mange arbejdspladser i Tyskland, men den DEN DANSKE REGERING bør vel også varetage danske interesser.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?