Pudsigt, for der har længe været mange arbejdsløse at tage af?

Mmm..

Fra den 15. november vil landets virksomheder få en præmie på op til 25.000 kroner for at ansætte en ledig i mindst 12 måneder, altså en ledig som er i overhængende fare for at miste sin dagpengeret. Denne aftale er truffet mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, kommunerne og regionerne.

Betingelsen for at få præmien er, at jobbet har været slået op på jobnet.dk og dermed er synliggjort for gruppen af ledige dagpengemodtagere. Desuden skal det besættes af en person fra gruppen af dagpengemodtagere, som er i fare for at ryge ud af systemet. Ansættelsen skal være på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår og på minimum 32 timer om ugen. 
Hvis den nye medarbejder har været ansat i et halvt år, så er præmien på 12.500 kroner. 

Horesta opfordrer loyalt sine medlemmer til at slå alle ledige job op på jobnet.dk for at gøre dem synlige for denne særlige gruppe. Men derefter er det naturligvis op til den enkelte virksomhed at vælge den medarbejder, der er bedst egnet til jobbet. I de seneste par år har der været indtjeningsproblemer i restaurant-, hotel- og turismebranchen, så umiddelbart er det vanskeligt at tro på, at man der har brug for flere medarbejdere.

"Der er i øjeblikket mange ubesvarede spørgsmål vedrørende den nye ordning. Al praktik omkring indrapportering af akutjob til jobnet.dk, udbetaling af præmie osv. kommer først på plads i løbet af de kommende par uger", skriver Horesta.

Læs mere om www.jobnet.dk

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?