Værdien af den tyske statsstøtte beløber sig op til 60 kr. pr. gris for tyske landmænd, der investerer i nye stalde.

De vigtigste dele i støtten er kunstigt høje priser for biogas produceret af gylle samt en fordelagtig momsordning på 25-35 procent støtte til anlægsinvesteringer.

De danske slagtesvinproducenter er som bekendt mere effektive end de tyske, men det har tyskerne også fundet et modtræk mod.

De opkøber alt, hvad de kan komme til af smågrise i Danmark, feder dem op, slagter dem og eksporterer så grisene ud i den vide verden!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?