Det er derfor uhyre vanskeligt at konkludere retvisende om fødevareforbruget gennem tiderne

Mmm..

"Danskerne har siden 1970 haft et stigende privatforbrug, men pengene er gået til andet end fødevarer", skriver¤Landbrug & Fødevarer.

Befolkningen¤har ganske vist¤fået flere penge imellem hænderne, men købekraften for fødevarer er der desværre ikke så megen sammenlignelig statistik om.

Tal fra Danmarks Statistik viser bare, "at hvor fødevarer i 1970 udgjorde 14 pct. af det danske privatforbrug, så var det kun 9 procent i 2011".

Det er muligvis det nærmeste, man kan komme om fortidens og nutidens fødevareforbrug, men bunkevis af faktorer spiller ind i en tidshorisont på over 40 år!

Man kan sagtens opregne utallige forbrugseksempler på noget, som var moderne i 1970´erne, som ikke bruges nær så meget i dag, men det giver ikke det rette billede om årsagen til privatforbruget for den lange periode.¤

Her på redaktionen er vi faktisk en hund efter årsagen til de nævnte forbrugstal før og nu, men vi har desværre¤hverken¤kapacitet eller evner til at løse opgaven.¤

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?