Længere frist til græsudlæg i majs

NaturErhvervsstyrelsen

Længere frist giver bedre mulighed for at medregne græsudlæg i majsarealer som miljøfokusområder.

Arealer med græsudlæg i hovedafgrøden kan anvendes som miljøfokusområde. Fristen for at udså græsudlægget i hovedafgrøden er 31. maj.

Som en undtagelse fra denne regel bliver fristen for at udså græsudlæg i majs forlænget til 30. juni. Forlængelsen af fristen sker for at tage hensyn til de særlige dyrkningsforhold for majs.

Græsudlæg og efterafgrøder som MFO

Herefter gælder følgende frister for at så græsudlæg og efterafgrøder som MFO i ansøgningsåret:

 

  • Udlæg af græs (renbestand og græsblandinger, fx kløvergræs) i hovedafgrøden senest 31. maj, dog senest 30. juni for udlæg af græs i majs
  • Efterafgrøder i form af blandinger udsået før eller efter høst af hovedafgrøden senest 1. august
  • Efterafgrøder i form af blandinger af udelukkende korsblomstrede arter senest 20. august

Den ændrede frist for at så græsudlæg i majs vil fremgå af en ændring af bekendtgørelsen om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. og gælde fra 1. januar 2015.

Læs mere om de grønne krav og find vejledningen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?