Det sagnomspundne Axelborg ryster i hvert fald i sin grundvold

Mmm..

Axelborgs bygningskompleks på Vesterbrogade i København blev opført fra 1918-21 for Den Danske Andelsbank og Arbejdernes Andels-Boligforening og udvidet i årene 1961-65. Axelborg huser en del af landbrugets organisationer og virksomheder, men har især fra 1931 været kendt som Landbrugsraadets Højborg.

Der har i årenes løb været ført mange debatter også heftige mellem politikere og Landbrugsraadet og kendetegnende altid på faglig vis, for uanset eventuelle meningsindslag mellem parterne, så var der en kendsgerning, som man var enige om, nemlig at dansk landbrug befandt sig i allerforeste række over hele verden med hensyn til kvalitet og dermed god¤ indtjening for Danmark.¤

Utallige er de internationale priser, som Dansk Landbrug har hjemtaget igennem flere generationer. Derimod er der i de senere år opstået revner mellem (Landbrugsraadet) Landbrug & Fødevarer. Årsagen hertil kan muligvis skyldes, at organisationen er ændret til at blive ledet af folk, som fuldt & fast kun tror på økologiens lyksalighed for befolkningens sundhed.

Men mon ikke de grønne idealistiske politikere er ved at finde en kattelem, hvorfra de nu, kan stikke hovedet frem og kundgøre, hvor megen pris ja nærmest beundring, de har for dansk landbrug, nu hvor et stort antal medlemmer melder sig ud af Landbrug & Fødevarer for muligvis at etablere en ny organisation, som minder om Landbrugsraadets tid.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?