Salget er ikke forsvarligt

En nylig måling viser desværre, at næsten alle økologiske slagtekyllinger er smittede med campylobacter.

Der har, ikke mindst i de senere år, været meget hyppige medieskriverier, blandt andet på meals.dk, om det triste men sandfærdige problem der er med de økologiske kyllinger.

Nu hvor julen står for døren, og købelysten¤nok er speciel stor, er det ikke rart at få juleferien spoleret på grund af den meget ubehagelige fødevarebårne bakterie campylobacter, der er den hyppigste årsag til maveonde og diarré blandt danskere.

DTU Fødevareinstituttets årlige zoonoserapport viser, at 90,3 pct. af de økologiske slagtekyllinger var smittede med campylobacter i 2013, mens det samme tal lå på 28,2 pct. for konventionelt opdrættede kyllinger.

Som bekendt nedsatte Fødevareministeriet sidste år en handlingsplan for at nedbringe antallet af smittede. Dette tal har ligget stabilt i mindst ti år, og planen må konstateres at være uden effekt.

Det være sig både med hensyn til flokkene, i kødet eller i antallet af smittede mennesker.

Der er naturligvis en sammenhæng ved at økologiske kyllinger er specielt udsat for bakterien, da campylobacter jo findes i naturen, og økologiske kyllinger færdes¤frit.

Igen og igen gennem årene, når rapporttallene fremlægges, udtaler Økologisk Landsforening, at man naturligvis gerne ser forbedringer på området, men kendsgerningen er desværre, at dyrene ikke får mindre campylobacter.

Når dette er et faktum, så må forbrugerne først og fremmest have beskyttelse, og salget derfor indstilles.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?