Den store motorsav har været i omdrejninger i Eva Kjer Hansens hånd

Den store juridiske motorsav har været fremme i Miljø- og Fødevareministeriet. Målet har været at fælde godt og grundigt i lovjunglen, og det er lykkedes. Således er hver tredje lov og bekendtgørelse på få måneder fjernet på miljø- og fødevareområdet.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen satte allerede i efteråret gang i det store oprydningsarbejde. Målet var at gøre lovgivningen mere overskuelig, og derfor skulle hver tredje lov og bekendtgørelse fjernes uden at slække på beskyttelsesniveauet.

Da jeg ankom til ministeriet, var det nærmest umuligt at finde rundt i de mange love og bekendtgørelser. Nu er der ryddet op, og brugervenligheden er blevet langt større. Det er ikke mindst til gavn for almindelige borgere og mindre virksomheder, der ikke har råd til en juridisk rådgiver. Ved at rydde op styrker vi deres retssikkerhed, og vi gør det nemmere for virksomheder at komme hurtigt i gang, siger Eva Kjer Hansen.

Tidligere var der næsten 2.400 love og bekendtgørelser. I dag er de sammenskrevet til omkring 1.500. Et eksempel er miljøbeskyttelsesloven, der tidligere bestod af en hovedlov og 28 ændringslove, så man skulle slå op i 29 forskellige love for at finde ud af, hvad loven indeholdt. Som følge af oprydningsarbejdet er miljøbeskyttelsesloven nu samlet i én lov og vel at mærke, uden at beskyttelsesniveau eller indhold er ændret.

Samtidig er gamle irrelevante bekendtgørelser blevet fjernet. Det gælder eksempelvis bekendtgørelsen om Depotrådets sammensætning og virksomhed. Den er fjernet, da Depotrådet blev nedlagt i 2013!

Oprydningsarbejdet udgør første skridt i Eva Kjer Hansens arbejde med at forenkle lovgivningen. Næste skridt er en reform af hele miljø- og fødevarelovgivningen. Inden udgangen af 2016 vil miljø- og fødevareministeren fremlægge et bud på en mere enkel, overskuelig og sammenhængende lovstruktur.

Der er alt for mange love på miljø- og fødevareområdet, der slet ikke er tænkt sammen. Vi skal overveje, hvordan vi kan indrette lovgivningen på en ny, bedre og mere sammenhængende måde til gavn for borgere, virksomheder og organisationer. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med interessenter og eksperter, siger Eva Kjer Hansen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?