Glem ikke salgssteder, som sælger udløbne datomærkede fødevarer

I år vil Fødevarestyrelsen blandt andet have et særligt fokus på fødevarehygiejne, når restauranter danner rammerne for konfirmationer og julefrokoster. Det er blot én af årets kontrolkampagner som netop er blevet vedtaget af miljø- og fødevareministeren, Eva Kjer Hansen. Kontrolkampagnerne har til hensigt at supplere den almindelige fødevarekontrol.

Her kan du se en liste med hovedpunkterne på kontrolkampagnerne for 2016:

1/3-reglen: Stikprøvekontrol med regnskabskontrol blandt de detailvirksomheder, der er registreret til at levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Aktivitetsbaseret risikovurdering: Kontrol hos detail- og engrosvirksomheder for at øge deres kendskab til den nye risikomodel, der danner baggrund for de kommende individuelle kontrolfrekvenser. Samtidig vil Fødevarestyrelsen registrere de aktiviteter, som indgår i risikomodellen, og beregne virksomhedernes nye kontrolfrekvens.

Brug af urter og svampe i restauranter: Kontrol og vejledning om brug af blandt andet planter og svampe i fødevarer.

Kapacitet i cateringvirksomheder i forhold til produktion: Kontrol af mad til frokostordninger og virksomhedskantiner, om de har indretning og kapacitet til den aktuelle produktion, og om¤ procedurerne, der har betydning for fødevaresikkerheden, er på plads og efterleves.

Konfirmations- og julekampagne: Kontrol af fødevarehygiejne i spidsbelastede perioder. Fokus vil særligt være på opvarmning, varmholdelse, nedkøling, køleopbevaring og krydskontamination.

Norovirus - personlig hygiejne og smitte via køkkenmedarbejdere: Kontrol- og vejledning hos bl.a. cateringvirksomheder, der leverer til detailvirksomheder, cateringvirksomheder og kantiner mv. Virksomhedernes procedurer og indretning til vask af hænder vil også blive kontrolleret.

Kilde: Horesta.dk og Fødevarestyrelsen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?