- det er positivt, når der er tale om ansvarlig opdræt

Akvakultur er i kraftig vækst. Forbrugernes stigende efterspørgsel efter fisk har skabt et øget behov for et alternativ til den vilde fisk, som der ikke er nok af i havet. Europæiske producenter har svært ved at følge med, derfor importeres store mængder opdrættet fisk fra Asien til Europa.

Måske bare om fem år vil opdrættede fisk overstige udbuddet af vildtfangede fisk, viser ny analyse. Det kan være positivt, så længe der er tale om ansvarligt opdræt, men i dag importerer vi de fleste opdrætsfisk fra lande, hvor bæredygtighed og miljø ikke sædvanligvis spiller så stor en rolle.

Fisk fra dam- og havbrug udgør i dag størstedelen af de fisk, vi spiser, og man regner med, at om blot fem år vil de opdrættede fisk helt overhale mængden af vildtfangede fisk på markedet, når man ser på den samlede produktion, der også udgør dyrefoder.

Udviklingen kan på mange måder være positiv, lyder det i en analyse fra Landbrug & Fødevarer. For det første fordi det kan give øget vækst og beskæftigelse, og for det andet fordi verdens bestande af vilde fisk ser ud til at være stabil i samme periode.

- Imidlertid foregår størstedelen af fiskeopdrættet i lande uden for EU - og med undtagelse af Norge, drejer det sig ofte om lande, der ikke har så stor opmærksomhed på miljø og bæredygtigt opdræt.

Vandløb og havbund forurenes, og man regner med, at mængden af opdrættede fisk vil stige, fordi flere ønsker at spise fisk. Verdens befolkning forventes at forbruge knap 30 mio. tons flere fisk om 10 år.

Det skyldes to ting nemlig, at velstanden stiger, og der er en stigende bevidsthed om, at fisk er sundt!

Den støt stigende globale efterspørgsel på fisk vil gøre det nødvendigt at producere flere fisk i akvakultur, fordi der ikke er nok fisk i havet. Det betyder, at der fremover vil blive produceret flere fisk fra akvakultur, end der vil blive fanget vilde fisk for at kunne imødekomme den voksende globale efterspørgsel efter fisk.

Mens der kun forventes at blive fanget 1 pct. flere fisk i naturen over de næste 10 år, så ventes produktionen af fisk fra akvakultur at stige 38 pct!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?