Dansk Supermarked holder udsalg for fuld kraft

Dansk Supermarked sælger nu også Næstved Storcenter. Storcenteret er derfor ikke længere ejet af Dansk Supermarked Group, men man man fortsætter som lejer. Køberen ønsker først senere at stå frem, men det forlyder, at der er tale om en udenlandsk kapitalkæde.

Foruden Bilka er der 75 specialbutikker og et havecenter i centeret.

Aftalen skulle komme alle parter til gode, og Næstved Storcenter får en dygtig ejer med kompetencerne til fortsat at udvikle centret.

Næstved Storcenter blev opført i årene 1986-89. Med en årlig omsætning på over 1,5 mia. kr. og næsten fem millioner kunder om året er det Sydsjællands største shoppingcenter.

Ifølge Dansk Supermarked Group vil køberen fortsætte og udvikle storcentret. Dansk Supermarked fortsætter også med sine tre forretninger - Bilka, Carls Jr. og Starbucks. Dansk Supermarked justerede sidste år huslejen for de mange butiks-lejere i centret. Det skete efter en retssag, hvor lejerne tabte.


Kammeradvokaten skal undersøge mulige fejl

Fiskeriminister Karen Ellemann (V) igangsætter nu en indgående undersøgelse af en række kritisable forhold i den såkaldte fiskekvotesag, for inden for de seneste måneder har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilbagetrukket fire/fem politianmeldelser af fiskere, som var blevet politianmeldt i august forud for Rigsrevisionens stærkt kritiske rapport om administrationen af det danske fiskekvotesystem.

En embedsmand fra styrelsen er ifølge Politikens oplysninger blevet sendt hjem som et resultat af de tilbagekaldte politianmeldelser, men sagen er tilsyneladende så usikker, at fiskeriministeren mener, at statens advokat skal gennemgå sagen!

Undersøgelsen skal ligge klar inden årsskiftet.

"Jeg har bedt Kammeradvokaten om at se nærmere på nogle bemærkelsesværdige og muligvis alvorlige forhold, som jeg er blevet opmærksom på i forbindelse med oprydningsarbejdet i Fiskeristyrelsen. Derfor har jeg bedt Kammeradvokaten om at foretage en undersøgelse af, om sagsbehandlingen har været i orden," siger Karen Ellemann.

Kammeradvokaten skal i første omgang undersøge forløbet om de tilbagetrukne politianmeldelser.

Ministeren vil dog ikke afvise, at Kammeradvokaten senere vil blive bedt om at udvide sin gennemgang, og det næste er generelt at se på sagsbehandlingen i styrelsen: Altså, har det været i overensstemmelse med gældende lovgivning og god forvaltningsskik. Og her taler jeg om den lovgivning, jeg er minister for. Altså fiskeriloven og hele diskussionen om kvotekoncentration, siger fiskeriministeren.
 

Salling bliver eneejer af Dansk Supermarked

Prisen for Salling Fondene har været 5,53 mia. kr. for at anskaffe sig de resterende 19 pct. af aktierne i supermarkedskoncernen.¤Det er en længe ventet handel mellem Dansk Supermarked og Salling Fondene, som vil blive afsluttet inden udgangen af 1917.

Overtagelsen betyder, at Salling Fondene, der består af Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond bliver eneejer af Dansk Supermarked Group.

Dansk Supermarked Group vil fortsat drive en finansielt stærk virksomhed med fokus på at skabe langsigtet værdi. Samtidig giver 100 pct. fondsejerskab os nye muligheder, og vi er bevidste om vores sociale ansvar og de muligheder, vi har for at forbedre hverdagen for vores kunder, samarbejdspartnere og de samfund, vi er en del af udtaler adm. direktør i Dansk Supermarked Per Bank.

Forandringen er nu, at Dansk Supermarkeds overskud for fremtiden vil forblive i koncernen og blive investeret i detailaktiviteterne og ikke som tidligere, hvor en del af pengene endte hos A.P. Møller-Mærsk.

Nu vil pengene hovedsageligt gå til investeringer i forretningen blandt andet i form af: moderniserede butikker, bedre indkøbsoplevelser, kvalitetsvarer til konkurrencedygtige priser samt til donationer via Salling Fondene.

Parterne oplyser, at den regulære drift af Dansk Supermarked Group, der blandt andet omfatter kæderne Føtex, Bilka, Netto, Salling og Wupti.com, fortsætter uændret.

Salget begyndte helt tilbage i 2014, da parterne gennemførte en overdragelse af 49 pct. af ejerskabet til Salling Fondene, samtidig med en option på, at¤overtage de resterende 19 pct. af aktierne i Dansk Supermarked Group,¤og har frem til i dag ejet 81 pct. af virksomheden.

Forholdet mellem de to parter - altså køber og sælger går helt tilbage til 1964, da Dansk Supermarked Groups grundlægger, Herman Salling, indgik partnerskab med A.P. Møller.


Lad os få det overstået: Braklæg Danmark!

Der skal braklægges 255.000 hektar landbrugsjord - et område på størrelse med Fyn, hvis landbruget skal opfylde målene i de kommende vandområdeplaner. En stor del af egenkapitalen i dansk landbrug bliver udraderet, hvis målene i de kommende vandområdeplaner fastholdes,¤skriver Finans.

Ifølge planerne skal udledningen af kvælstof reduceres med 6.200 tons fra 2021 til 2027. Men mange steder i landet har man imidlertid allerede gennemført så omfattende indsatser, at der nu kun er den dyreste løsning tilbage, nemlig decideret braklægning! Og beregninger fra landbrugets rådgivningscenter, Seges, viser, at der i givet fald skal at braklægge 255.000 hektar landbrugsjord!

Det vil svare til, at ca. 10 pct. af landbrugsarealet i Danmark og værdimæssigt 27 mia, en skal tages ud af drift!

Værdien af landbrugsbedrifterne i vandoplandene vil falde med knap 27 mia. kr., hvis vandområdeplaner gennemføres som planlagt!

Når jorden braklægges, falder værdien fra omkring 160.000 kr. til omkring 40.000 kr. pr. hektar, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos Seges, til Finans.

Københavns Universitet har beregnet, at målene¤i vandområdeplanerne vil gøre det nødvendigt at braklægge 48 pct. af landbrugsjorden omkring Norsminde Fjord i Østjylland!

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) garanterer over for Finans, at "udtagning af landbrugsarealer i det omfang, som Seges beskriver, vil aldrig ske med mig som minister."

 

PRESSEN & POSTEN

09-11-2017 | Den fulde frihed sætter nu fart På Netto i udlandet, og Salling Fondenes eneret Over Dansk Supermarked giver ekstra kapital til Detailkoncernen. Pengene skal blandt andet Bruges på at ekspandere discountkæden Netto i udlandet. (MEALS)

09-11-2017 | Fiskeri. Ny rapport vil medføre Alvorlige konsekvenser for fiskeriet ved hård Brexit. Det vil ramme hårdt for¤ fiskeri af Makrel, pelagisk fiskeri og sild, hvis storbritannien afskærer EU-adgangen til landets Farvande. Det er konklusionen i ny rapport Bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet. (MEALS)

08-11-2017 | Den norske regering vil tillade Større lakse- og ørredproduktion. Den Norske fiskeriminister har fremlagt et forslag, der fra næste år skal øge produktionen af laks og ørred med op til 24.000 tons. En sådan vedtagelse vil medføre, at dansk fiskeri får baghjul på området. (MEALS)

08-11-2017 | Lægeforeningen: Der skal indføres betydeligt højere priser på alkohol, hvis det står til Lægeforeningen. Det er skadeligt for unges helbred, når de kan få fingre i øl, der koster ned til tre kroner stykket og en flaske spiritus til omkring 60 kr. (MEALS)

07-11-2017 | Billigere at få fødevarer over Storebælt. De sænkede broafgifter for at køre over Storebælt glæder naturligvis fødevarevirksomheder i Danmark. Ifølge SMV Fødevarer vil væksten hos de mindste aktører blive op til syv procent efter prislettelsen. (MEALS)

07-11-2017 | Indien er et enormt marked for danske fødevareløsninger. Indien har årligt et fødevarespild, der svarer til hele den britiske 
landbrugsproduktion. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indleder torsdag et eksportfremstød i Indien med 21 virksomheder og organisationer, der har løsninger til Indiens voksende behov for fødevarer. Indien er verdens største mælkeproducent og verdens næststørste producent af frugt, grøntsager og korn. (MEALS)

06-11-2017 | Facebook-debat om smør dækker over intern magtkamp mellem to sektorer. Det stikker dybere, når Mejeriforeningen på Facebook debatterer med veganerselskabet Naturli' Foods. Det handler om at ridse linjerne op i et fødevaresegment, der er under forandring. FødevareWatch

06-11-2017 | I 37 år har Niels Løgager drevet Svostrup Kro, der er blevet selve indbegrebet af en dansk kro og dansk hygge, når det er allerbedst. Derudover er kroen i Niels Løgagers tid blevet et anerkendt lærested for nye kokke- og tjenertalenter, der gennem årene har ført til masser af priser og medaljer til både elever, svende og til kroen, skriver Midtjyllands Avis

 
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?