16-03-2017 | Starbucks nye sats. Efter længere tids betænkningstid har kaffekæden besluttet, at gå ind i dagligvarehandlen med helbønner.

Den amerikanske kaffekæde Starbucks tilbyder nu etiopiske helbønner til detailmarkedet. Serien bliver til salg i en begrænset periode i en række canadiske og amerikanske supermarkedskæder. Starbucks er som bekendt¤i forvejen repræsenteret i conveniencesektoren foruden kædens egne caféer.

Arla og Starbucks indledte et samarbejde helt tilbage i 2010, hvor Arla producerer og distribuerer iskaffeprodukter med mælk på dåse eller i kartoner. Sådanne produkter sælges i convenience-butikker som 7-Eleven i mere end 20 lande i Europa og Mellemøsten.

I slutningen af februar lancerede Starbucks nitrogenkaffe, der er iskold kaffe tilsat nitrogen, som er bittesmå bobler, der er serveret fra fad. Det vil i sommerens løb blive solgt i Storbritannien.
MEALS
 
 
15-03-2017 | Arealer med kløvergræs må ikke anmeldes som blomsterbrak. Visse frøblandinger, fx kløvergræs, er i EU-reglerne for direkte støtte defineret som "Græs og andet grøntfoder". Arealer med "Græs og andet grøntfoder" skal anmeldes med en afgrødekode, der hører til denne kategori. Derfor kan arealer, hvor plantedækket består af fx kløvergræs, ikke benyttes som blomsterbrak.

EU-lovgivningen definerer, hvilke afgrøder der hører til kategorien "Græs og andet grøntfoder". Det gælder alle urteagtige planter, der traditionelt forekommer på naturlige græsarealer eller normalt inkluderes i blandinger af frø til græsningsarealer. Arealer, hvor der udelukkende er etableret kløvergræs, hører til kategorien "Græs og andet grøntfoder" og skal anmeldes i markplanen i fællesskemaet som kløvergræs, fx med afgrødekoden 261 for "Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)".

Hvis du anmelder blomsterbrak eller MFO-blomsterbrak, skal du benytte afgrødekoderne 324 eller 325. En blanding bestående af fx hvidkløver, gul sennep og oliehør vil kunne benyttes som blomsterbrak. Blomsterbrakblandingerne kan også godt indeholde græsarter, men græsset må ikke blive dominerende i plantedækket, således at arealet får karakter af græsarealer.

Det betyder, at du ikke udelukkende kan etablere fx kløvergræs som plantedække på blomsterbrak og MFO-blomsterbrak. Hvis du etablerer blandinger udelukkende med kløvergræs, skal du anmelde arealet som et græsareal med krav om afgræsning eller slåning mindst én gang årligt i perioden 1. juni til 15. september. Det betyder også, at arealer, der var permanent græs i 2016, hvor der etableres kløvergræs i 2017, fortsat er permanent græs.

Vi vil snarest præcisere afsnit 4.4.1 i Vejledning om direkte arealstøtte 2017, så det fremgår, at græsblandinger, der hører til under afgrødekategorien "Græs og andet grøntfoder", ikke kan etableres som plantedække på blomsterbrak.

Se også SEGES' nyhed om, hvilke frøblandinger der anbefales til marker, der skal omlægges til blomsterbrak: Se SEGES' nyhed om frøblandinger. 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen


14-03-2017 | Danish Crown har underskrevet en aftale om at sælge sit amerikanske datterselskab Plumrose til det brasilianske JBS S.A., der er verdens største selskab om forarbejdning af kød.

"I vores strategi stod det klart, at Plumrose ikke mere skulle være en del af Danish Crown, men det ændrer dog ikke ved, at Plumrose er en fremragende virksomhed, som har gjort store positive fremskridt i de  seneste år", udtaler Jais Valeur.

Men med base i USA og en produktion primært baseret på amerikanske råvarer var Plumrose strategisk set ikke længere et naturligt forretningsben for Danish Crown-koncernen. Omvendt er jeg sikker på, at JBS med sin brede tilstedeværelse i Nordamerika og globalt er et rigtigt godt match for virksomheden fremadrettet, siger Jais Valeur, Group CEO.

I historisk perspektiv har Plumrose i over 80 år været leverandør til forbrugere i USA. Det begyndte i 1932 med kogt skinke i skiver men har¤gennem årene udviklet sig til et bredt udvalg af premium bacon, kødpålæg, kvalitetsskinker, spareribs og skinke på dåse.

Som bekendt lancerede Danish Crown i efteråret en 4WD-strategiplan, hvor man ønskede vækst på markederne i Danmark, Sverige, Polen og Storbritannien, Asien. Sidstnævnte ved at etablere egen produktion i Kina.

Salget af Plumrose er et vigtigt og sikkert også nødvendigt skridt for at styrke Danish Crowns finansielle handlefrihed.

Plumrose omsatte i det seneste regnskabsår for 3,4 mia. kr. og driver fem fabrikker og to distributionscentre med 1.200 medarbejdere i USA. JBS betaler 1,6 mia. kr. for Plumrose.
MEALS
 
 
 
13-03-2017 | Norges regering tænker nu på at droppe økologimål. Mens for eksempel den svenske regering har vedtaget at indføre nye ambitiøse mål for omlægningen til økologi, er den norske regering mere på vej til at droppe den nationale målsætning.

De norske økologer er øjensynligt ikke tilfredse med landets regering, og vil hellere indstillet sig på, at droppede sine økologi målsætninger fra 2009 om at fordoble det økologiske areal. På den baggrund opfordrer de norske økologer sine folkevalgte til mere at se mod Sverige, hvor regeringen har vedtaget en række ambitiøse målsætninger for den økologiske omlægning.

I en kronik i fødevareavisen Nationen skriver lederen af den norske økologi forening Oikos, Regine Andersen, at "politikernes¤ønske står i skærende kontrast til, at de norske forbrugere efterspørger flere lokale og økologiske fødevarer."

I erkendelse af, at man i Norge har bundet sig til en kvantitativ målsætning, som ikke er realistisk, skrives nu, at "man vil fastholde en ambition om at øge den økologiske omlægning."
MEALS
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?