Mange taler om miljøet; men i forhold til den megen omtale er det kun ganske få, som gør noget ud af det! I oktober 2000 blev der i København afholdt en international konference om Europas kemikaliepolitik. Fremmødet fra hele verden var 120 deltagere fra 21 lande, hvoraf lille Danmark alene mødte med ca. 45% nemlig 56 deltagere. Der kunne på konferencen kun opnås enighed om et meget tyndt og i sit ordvalg temmelig uforpligtigende 5 punkts Chemicals Charter.

  • Borgerne har ret til oplysning – bl.a. om, hvilke kemikalier der findes i hvilke produkter.
  • Der skal fastsættes en tidsfrist for vurdering af alle kemikalier på det europæiske marked. Alle anvendelser af kemikalier skal godkendes, og det skal påvises, at anvendelsen - ifølge eksisterende viden - er forsvarlig.
  • Der skal ske udfasning af persistente, dvs ikke nedbrydelige kemikalier og kemikalier, der ophobes i levende organismer.
  • Skadelige kemikalier skal erstattes af mindre skadelige alternativer.
  • Vi har en forpligtigelse til at stoppe alle udledninger af farlige kemikalier til miljøet inden år 2020.

Repræsentationen var:

Belgien 8
EU 12
Canada 1
Danmark 56
Finland 5
Frankrig 6
Grækenland 5
Holland 6
Irland 2
Italien 2
Malaysia 1
Norge 1
Polen 1
Portugal 2
Storbritannien 10
Slovakiet 1
Slovenien 1

Kilde: Miljøstyrelsen
Væsentlige europæiske lande, Østrig ikke indregnet i denne gruppe, da de vist nok var boykottet og muligvis derfor ikke var inviteret, glimrede ved deres fravær. Denne fraværelse viser kun alt for godt, at enighed i miljøspørgsmål ikke rækker længere end til de enkelte landes egne interesser.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?