Der blev næsten 400 flere økologiske landmænd sidste år, og økologerne blev samtidig bedre til at overholde reglerne for økologisk dyrkning. Det oplyser plantedirektoratet i sin årsberetning for 2000.

587 økologiske bedrifter fik bemærkninger i forbindelse med myndighedernes kontrolbesøg - svarende til knap 17 procent af samtlige økobrug mod over 25 procent året før; men dette fald skal ses på baggrund af, at der er indført lempeligere regler for kontrollen.

Yderligere lempelige regler kan i de kommende år forventes indført på økoområdet - ikke mindst i forbindelse med økoharmoniseringen i EU. Der sker gradvist en udvanding i regelsættet i forhold til de oprindelige idealistiske målsætninger.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?