Den generelle sundhed for piger og drenge i alderen 10-16 år er de sidste 15-20 år øget betydeligt. Facit er derfor, at de nuværende børn på sundhedsområdet har udsigt til et bedre voksenliv, end tilfældet var for generationen før dem.
Kostvanerne og fødevarerne er nu om stunder langt bedre end for bare tyve år siden, og dertil kommer afgørende, at børns viden om sunde kostvaner i dag både er meget udbredt og slået positivt stærkt igen-nem.
Skal man pege på et område, der halter noget bagefter, så er det blandt 2. generationsind-vandrernes børn. Det skyldes sandsynligvis, at deres forældre ikke - i samme omfang som andre dele af befolkningen - har fået tilført informationer om kostens betydning. .
At sundheden for både børn og voksne nu om stunder er langt bedre, kan man konstatere på mange områder. Som eksempler herpå kan nævnes, at børn nu om stunder kun har et lille fravær i skolen på grund af sygdom, og de midddelaldrende og ældre er i så fysisk og sund tilstand, at man ligefrem omtaler dem som ”grå pante-re” - et udtryk for smidighed, hurtighed og vitalitet.
Når man skal definere sundhedstilstand, er det ikke rimeligt at kæde det sammen med livsstilsårsager som fx rusmidler og konkurrencepræget sport.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?