Fødevareministeriet ønsker at sætte fokus på fremtidens fiskeri ved afholdelse af tre seminarer på årets DanFish-messe i Aalborg i dagene 27.-28. september 2001.
Dansk fiskeri er midt i en brydningstid, og mange af de vigtigste fiskebestande er under pres. Det fører til begrænsninger i fiskerimulighederne og kvoter, som truer indtjeningen – ikke kun i Danmark, men i store dele af EU. Udviklingen og tilpasningen i fiskeriet er i fuld gang og har betydning for hele den danske fiskesektor og –kultur: For fiskeri, havne og distribution, fiskeindustri, udstyrs- og serviceerhverv, forskere og rådgivere.
Det nye FIUF-program er et finansielt redskab, som bidrager til at udvikle dansk fiskeri i retning af en bæredygtig og produktiv fiskesektor af høj kvalitet. De tre seminarer præsenterer mulighederne for at give tilskud til udvikling i fiskeriet, og der bliver lagt op til debat om udfordringerne i fiskeriet og fremtidens fiskeri.
27. september kl. 14 – 16:
Hvordan sikrer vi, at de 200 små havne overlever, når fiskerisektoren stiller om og rationaliserer. Hvordan bliver havne, kommuner og amter bedre til at samarbejde om at udvikle havnen til gavn for fiskere, kystfiskere og hele lokalsamfundet.
28. september kl. 10-12:
Hvordan kan vi modernisere en gammel fiskeflåde, så vi fremmer fiskekvalitet, rationaliseringer og et sikkert arbejdsmiljø.
28. september kl. 14-16:
Hvordan fremmer vi produktionen af konkurrencedygtige fiskerivarer af høj kvalitet på det internationale marked.
- Det er gratis at deltage, men det kræver billet at komme ind, da der er begrænset antal pladser. Det er muligt at reservere billetter på Fødevareministeriets stand:
Hal C, nr. 219, så længe, der er ledige pladser.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?