Der er stor efterspørgsel på dansk viden og erfaring om økologi i storkøkkener. I kølvandet på et nordisk seminar om økologi i catering er Danmark i gang med at forberede et 3-årigt permanent netværk for eksperter fra de nordiske lande.

I slutningen af måneden er Danmark vært for en norsk delegation fra Trondhjem. Sygehusadministration der vil undersøge, hvordan de danske erfaringer kan udnyttes i Norge.
Den norske delegation skal bl.a. besøge Thisted Sygehus, den økologiske gård og slagteri Hanegal samt Solhjulet, som leverer økologiske produkter til blandt andet Glostrup Amtssygehus, som også aflægges et besøg.
Glostrup hospitalskøkken har 1200 daglige bespisninger og 30% af madvarerne er økologiske. 
Endelig skal nordmændene høre om det danske program til støtte af omlægningen til økologisk indkøb i amter og kommuner i Direktoratet for Fødevareerhverv.

I slutningen af september var Fødevaredirektoratet i Storkøkkencenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet vært ved et Nordisk Seminar. Her diskuterede man, hvordan de professionelle køkkener kunne blive en stabil afsætningskanal for økologiske fødevarer. Seminaret samlede over 50 deltagere fra de nordiske lande. Forud for seminaret havde de udenlandske delegationer været på besøg for at se danske eksempler på økologisk omlægning i storkøkkener. I børnehuset Vognporten i Albertslund og Københavns Amtssygehus i Glostrup viste de køkkenerne frem og fortalte om deres erfaringer med økologisk omlægning.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?