Danske bønder har al mulig grund til glæde over resultatet i år 2000.

En statistik fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) viser, at for en gennemsnitslandmand var der 90.000 flere kroner i det endelige driftsresultat end året før.

Den største fremgang tilfalder svineproducenterne med en fremgang på 446.000 for en gennemsnitlig producent. Kvægbøndernes fremgang er 28.000 kroner og planteavlernes fremgang er 86.000 kroner, så der er al mulig grund til tilfredshed over hele linjen.

Til gengæld ser årene 2001 og 2002 mindre lys ud for både kvæg- og svinebønderne. Især forventes der fald i svinekødspriserne i 2002 på op til 16 procent; men dette fald kan ikke betegnes som kritisk, men må mere betegnes som normalen for svinekødspriserne og tilmed stadig være en god forretning.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?