Af Registrerede Revisorer:

Lovgiverne interesserer sig for stadig flere områder. Senest er der blevet fastsat detaljerede regler for den situation, hvor en erhvervsdrivende ikke modtager den aftalte betaling for en vare eller en ydelse leveret til en forbruger og derfor ønsker at minde forbrugeren om den manglende betaling. Situationen er ikke ny, og den er heller ikke sjældent forekommende. Den erhvervsdrivende sender en rykker, og det er der visse omkostninger forbundet med. Derfor har det heller ikke været usædvanligt, at rykkerskrivelsen har været ledsaget af et gebyr, der skulle dække omkostningerne. Hidtil har der ikke været faste regler for rykkergebyrets størrelse eller antallet af rykkere, men det er der nu lov for. De nye regler gælder for rykkerskrivelser, der sendes efter den 1. juli 2001.

Der kan efter loven højst kræves et rykkergebyr på 100 kr. inkl. Moms. Der kan ikke aftales et højere gebyr, men der er ikke noget til hinder for, at der opkræves et lavere. I tilfælde af, at sagen fortsætter til inkasso, gælder her også et loft på 100 kr. for inkassogebyret.

Det er samtidig vedtaget, at der højst kan kræves rykkergebyr for tre rykkerskrivelser vedrørende samme ydelse. Har forbrugeren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold fx et lån, der afdrages månedligt over en længere periode, kan der højst kræves gebyr for tre rykkerskrivelser i den pågældende periode, selv om restancen vedrører forskellige ydelser.

For at sikre forbrugerne en rimelig frist til at betale, inden den næste gebyrbelagte rykkerskrivelse fremsendes, skal der gå mindst 10 dage mellem rykkere, der kan kræves gebyr for.

Endelig præciseres det i loven, at der kun kan kræves rykker- eller inkassogebyr, hvis den erhvervsdrivende har haft rimelig grund til at rykke, henholdsvis har haft rimelig grund til at overgive sagen til inkasso hos en advokat, et inkassobureau eller lignende.

De nye regler gælder kun direkte, når skyldneren er en forbruger. Hvis skyldneren er en erhvervsdrivende, kan reglerne afviges i salgsaftalen eller ved sædvane.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?