CMA, Det tyske landbrugs afsætningsråd arbejder ihærdigt på at komme stærkere ind på flere og flere markeder. 
Den umiddelbare forklaring er, at Tyskland er klar over, at prismarketinget vil overtage føringen på et overmættet og overforsynet EU marked, og derfor er behovet for alternativer meget væsentligt.

CMA har gjort det til sin opgave hovedsageligt at finde nye afsætningsmarkeder foruden effektiv pleje af traditionelle markeder. Der ligger stadig betragtelige afsætningsreserver på etablerede udenrigsmarkeders storforbruger- & cateringområde, og her arbejder CMA hele tiden ihærdigt på, at gøre indkøberne bevidste om tyske produkters gode egenskaber og produkternes prismæssige konkurrencedygtighed.

Adgangsmulighederne til udenlandske markeder har vist aldrig været større og mangfoldigere end for tiden; men det kræver disciplin både af politikere og producenter at håndhæve konkurrenceevne. Det er fx ikke noget salgsargument for et lands produkter, at kunne blafre med, at man hjælper her, der og allevegne.

- Tværtimod er der ved at opstå en helt anden teori om, at hvis et land har en stor socialforsorg, så er deres varer derved for dyre...

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?