Næsten intet er mere charmerende end at se på høns der pikker i jorden, børn som samler nylagte æg ind eller en frisk-slagtet høne rigtig tilberedt og med pillede kartofler og agurkesalat til middag om søndagen. Netop i disse år, hvor øko og dyrevelfærd er oppe i tiden, skulle man derfor mene, at denne form for "kæledyrshold" måtte være ren lyksaglighed.

Desværre er tingene ikke så enkle, hverken når det drejer sig om bare at holde høns i baghaven, som hobbyproducent eller som egentlig erhvervsproducent, for i øjeblikket huserer i Danmark en af de værst tænkelige fjerkræsygdomme Newcastle Disease (paramyxo virus type 1) kendt siden tyverne, som, hvis smitten breder sig ud over Jylland, og det er i sig selv slemt nok, i princippet kan udrydde eller i hvert fald sætte dansk fjerkræeksport år tilbage.

Hvor smitten kommer fra, ved man ikke, og det er derfor beklageligt at adskillige medier frejdigt skriver og udtaler "fra en producent i Løgumkloster".

I øjeblikket er over 90 besætninger smittede. De smittede besætninger er fortrinsvis fra fjerkræhandlere (hobbybesætninger), men også flere egentlige erhvervsbesætninger er ramt.

Både erhvervsproducenter og fjerkræhandlere skal føre kontrol med, hvem man sælger til; men hos en del fjerkræhandlere sker der alt for ofte svigt med denne nødvendige kontrol.

Smitteproblemet koncentrerer sig altså mest om de små producenter, der slet ikke har den samme hygiejnekontrol som de store erhvervsbrug, og det må være på denne baggrund, at fødevaredirektoratet ligeud siger, at "de små fjerkræholdere er et problem."

I de senere års landbrugs- & kvægproduktion anvendes mindre eller helst slet ingen bekæmpelsesmidler i markerne, mindre medicin og vaccinationer af dyr og dyrene skal helst springe frit omkring. Denne produktionsform har muligvis afstedkommet mere salmonella, campylobacter, kogalskab og nu paramyxo virus (Newcastle Disease), end man havde tidligere. I hvert fald er det tankevækkende, at den ene situation - efter landbrugsomlægningerne - dukker op efter den anden.

Undersøger man de sidste fem år, så har fødevareministeriet næsten ingen pauser haft i sager om bakterier og virus?!

Man skønner, at paramyxo virus tilfældet vil betyde, at over to millioner kyllinger skal slås ned.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?