Der indsamles over 20.000 tons madaffald fra ca. 2100 storkøkkener og dette anslås til at være 80-100% af potentialet. Fra detailhandelen og fremstillingsvirksomheder indsamles ca. 3.500 tons madaffald fra 70-100 virksomheder.

Ved et storkøkken forstås et køkken, der leverer mad til andre. Leveringen kan fx ske gennem salg, servering eller forplejning. Storkøkkener der indgår som affalds­producenter i nærværende statistik frembringer mere end 100 kg madaffald pr uge. Madaffald fra storkøkkener består af rester og levninger fra såvel tilberedning som servering af levnedsmidler. Fast madaffald fra detail- og fremstillingsvirksomheder kan fx være produktionsrester eller defekte sendinger/partier af frugt, grønt, brød, kager og andre fødevarer.

Indsamlet madaffald fra storkøkkener og fast madaffald fra detail- og fremstillingsvirksomheder oparbejdes enten til madpulp, der anvendes til svinefoder eller til kød-/benmel henholdsvis mel/fedt. Behandlingen sker på oparbejdningsanlæg, der er godkendt af de veterinære myndigheder. (Kilde Miljøministeriet)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?