På dagens møde i rådet for landbrug og fiskeri i EU blev der ikke opnået enighed om overvågning og bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne sygdomme. 
En række lande ønskede ikke at tilslutte sig forslaget, fordi de ikke kunne få tilstrækkelig medfinanciering fra EU til de fornødne bekæmpelsesprogrammer. Ligeledes mente landene, at forslagene var for vidtgående. Danmark, Sverige og en række andre lande har gjort en betydelig indsats for at bekæmpe salmonella, og indsatsen har givet meget fine resultater.

Man kan ikke fuldstændigt fjerne salmonella, men fx i Danmark og Sverige er eksemplerne efterhånden både få og små, og sådan skal det naturligvis være.

I Danmark bør holdningen være, at vi ikke ønsker - heller ikke udenlandske - fødevarer, som folk risikerer at blive syge af.

Signalet fra modstanderlandene om, at financiering til bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne sygdomme skal ske gennem EU er absurd, for ønsker man at eksportere sine fødevarer, skal de i skærpet rimeligt omfang være fri for sygdomme.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?