I en udsendt information fra fødevareministeriet oplyser man, at 800 millioner mennesker sulter, og at bioteknologi kan være med til at løse dette alvorlige problem ved at sikre sundere og mere stabile afgrøder i verdens fattigste lande. Sådanne lande skal støttes i at forske i at fremavle og dyrke planter, som fx kan modstå salt i jorden eller klare sig i tørke.

Det fremgår af en rapport udarbejdet af Danida, om hvad man kan bruge avanceret teknologi til, når man vil forædle planter, og hvilke risici man kan løbe ind i, når man fremavler planter ved at manipulere med deres gener.

Det er et stort fremskridt, at fødevareminister Mariann Fischer Boel åbent lægger alle typer af rapporter frem, således at beslutninger træffes på den mest saglige og gennemarbejdede måde.

Jørgen Henriksen, chefrådgiver i Danidas afdeling for landbrug, skovbrug og fiskeri er glad for rapporten, ikke mindst fordi den afdramatiserer brugen af genmodifikation og peger på en række muligheder baseret på traditionelle metoder for at forædle planter på. "Vi står ikke med et mirakelmiddel, men med nogle teknikker der kan effektivisere forædlingen af planter. Hvis vi holder os til at styrke egenskaber, der allerede er i planters familie, er der ingen risiko for at sprede noget farligt", siger Jørgen Henriksen.

Målgruppen for Danida er landmænd, som dyrker to til fem hektar land for at producere mad til sig selv og sælge lidt på markedet. Første skridt er at diskutere med Danidas samarbejdslande, hvad de har brug for. Senere vil Danida nok blive involveret i at forbedre den konventionelle planteavl og forberede lovgivning.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel peger på, at netop sultproblemet er et af de 3 områder, hvor bioteknologien kan være til nytte. De to andre områder er miljø og biomedicin.

"Planter med fx forøget næringsværdi bør være tilgængelige for befolkningen i lande, der er plaget af sult", konstaterer fødevareministeren.

- MEALS har skrevet flere artikler, som peger i samme retning som Danidas rapport, og vi vil bl.a. henvise til Ugebreve 13/2001 Genteknologi og 27/2001 Dyrk gensplejsede fødevarer eller dø af sult og sygdomme.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?