Fødevareministeriet:

Både kontrollen med medicinering af dyr- og det veterinære beredskab får et betydeligt løft med den nye finanslov. Området tilføres 30 mio. kr. frem til 2006. Fiskeridirektoratet får flere penge til bl.a. opretholdelse af fiskerikontrollen. Fødevareforskningen får også tilført 25 mio. kr. fra de såkaldte UMTS-midler. Og der satses yderligere på det økologiske område.Til gengæld er der besparelser på støtteordningen til landbruget på samlet 72,6 mio. kr.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel siger om sit nye budget: "For at få enderne i finansloven til at nå sammen, har vi leveret besparelser på støtteordninger til landbruget. Til gengæld støtter vi det økologiske område med 25 mio. kr. ekstra. Vi afsætter bl.a. 13 mio. kr. til afsætningsfremme af økologiske produkter. Desuden opretter vi en pulje på 10 mio. kr., der skal stimulere lysten hos fx storkøkkener og sygehuse til at købe økologiske produkter".

"Det er en strategisk satsning på økologien, som gerne på lidt længere sigt skulle vende udviklingen, så der bliver afsætningsmæssigt grundlag for, at mange flere landmænd kan overgå til økologisk drift".

"Fødevareministeren glæder sig også over, at der tilføres midler til det veterinære beredskab. "Beredskabet er en af grundpillerne for fødevaresikkerheden i Danmark. Og det er vigtigt, at vi har kræfter at sætte ind når og hvis, der er behov for det".

De vigtigste temaer fra Finansloven 2003 på fødevareministeriets område er:

 • 12,1 mio tilføres Fjerkræafgiftsfonden som følge af erhvervets udgifter til sygdommen Newcastle Disease oven i 2,9 mio, som ydes i indeværende år. Erhvervet yder samme tilskud.
 • Fiskeridirektoratet får tilført 6,9 mio næste år til bl.a. fiskerikontrollen og redningsskibene.
 • Erhvervet kompenseres for forskudt udbetaling af hektarstøtte med 6 mio årligt på Promilleafgiftsfonden for landbrug.
 • Fødevaredirektoratet får i alt 30 mio til og med 2006 til styrkelse af det veterinære beredskab og kontrollen med medicin til dyr.
 • Konsulentordningen for landbruget fritages for besparelser, så bevillingen fastholdes på 95 mio.
 • Loftet over den kommunale grundskyld på produktionsjord på 12 promille i 2001 og 2002 videreføres i 2003. Det giver en lempelse for erhvervet på 150 mio i 2003.
 • Der indføres loft over stigningen i den kommunale grundskyld. Ejere af erhvervsgrunde - herunder landbrug - lempes for 130 mio i 2003.
 • Fødevareforskningen tilføres 25 mio fra de såkaldte UMTS-midler.
 • Der afsættes 25 mio til en styrket indsats på det økologiske område. Pengene er oprindeligt afsat til omlægningsstøtte.
 • Bevillingen på 75 mio som blev afsat i finansloven for 2002 til dækning af landbrugets udgifter til gennemførelse af BSE-handlingsplanen videreføres.
 • Der spares 67,5 mio ved at forbedringsstøtteordningen nedlægges.
 • Der spares 5,1 mio ved at efteruddannelsesordningen for jordbrugere nedlægges.
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?