Man kommer ikke udenom, at fødevareminister Mariann Fischer Boel har forberedt Danmarks EU-formandsskab godt. Ganske vist er det ikke og vil ikke lykkes at få alt gennemført; men der er fremsat mange forslag, som har opnået lydhørhed, og derfor er vejen formodentlig banet for en række resultater. 
Som eksempel er der nu enighed om bedre mærkning af mad i EU. Fødevareallergikere får fx bedre muligheder for at vælge de rigtige varer fra hylderne, og alle forbrugere får bedre information, fordi EU's ministerråd nu vedtager nye og bedre regler for mærkning af fødevarer. Det skal med, at den tidligere fødevareminister Ritt Bjerregaard også havde dette ønske, men hun kunne ikke via et formandsskab sætte samme trumf på, som Mariann Fisher Boel.

Sikre fødevarer og solid forbrugeroplysning er en mærkesag for det danske EU formandsskab, og det er en sejr for forbrugerne, når Rådet nu er enige om strammere regler, der fastlægger klare regler for mærkning af allergener i fødevarer og afskaffer den såkaldte 25% regel for mærkning af ingredienser.

Rådets vedtagelse indebærer, at forbrugerne fremover får betydelig bedre information om ingredienserne i sammensatte fødevarer. Disse informationsmuligheder bør storkøkkener - både offentlige og private - også benytte sig optimalt af. Moderne spisegæster vil vide så meget som muligt om de fødevarer, de putter i munden, og hvis køkkenfolk, der laver mad til gæster, kender deres besøgelsestid, så er der via solide informationer gode muligheder for at kapre kunder og turister. I det hele taget er madsikkerhed et begreb som er værd at satse på. Det skulle Danmarks Turistråd også gøre brug af.

Der er stramninger på tre felter:

  • Allergimærkning. Indhold af de stoffer, der kan give allergiske reaktioner (allergener), skal altid fremgå af mærkningen. Et nyt bilag, IIIa indeholder en liste over allergener, der skal fremgå af mærkningen, hvis de findes i en vare.
  • Sulfit i vin og alkohol fremstillet i EU skal fremgå af mærkningen. Danmark har hidtil været det eneste EU land, der har krævet mærkning med sulfit.
  • Som hovedregel skal alle ingredienser angives. 25% reglen ophæves. Reglen betyder, at det ikke er obligatorisk at angive ingredienserne i en sammensat ingrediens, hvis den udgør under 25% af den færdige fødevare. Ophævelse af denne regel indebærer en betydelig mere omfattende ingrediensmærkning end hidtil. På nogle enkelte områder, som krydderi- og krydderurteblandinger, chokolade, marmelade og frugtjuice gælder dog en 2%-regel.

De ændrede krav til mærkning af fødevarer er en opfølgning på Kommissionens hvidbog om Fødevaresikkerhed fra januar 2000. Forslaget kan først vedtages endeligt, når det har været behandlet i Europa Parlamentet, hvilket forventes at ske i foråret 2003.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?