EU skal have en fælles aktionsplan for økologi, og EU''s landbrugsministre er enige om at gøre en indsats for den økologiske produktion. 
På Rådsmødet tirsdag den 17. december har man drøftet et arbejdspapir fra Kommissionen, der omhandler mulighederne for en styrkelse af samhandlen, det fælles EU logo, forskningen samt harmonisering af kontrollen med økologiske produkter. Kommissionens arbejdspapir lægger især vægt på en styrkelse af samhandlen, og opererer i den forbindelse med muligheden for obligatorisk mærkning med det fælles EU logo for økologi, der blev lanceret i 2000, men aldrig rigtig er slået an.

"Det er vigtigt, at de europæiske forbrugere har tillid til de økologiske produkter, og at vi tager skridt til at styrke samhandlen, blandt andet gennem øget brug af det fælles økologi logo. Jeg er enig i hovedlinjerne i det arbejdsdokument, som Kommissionen nu har fremlagt, selvom jeg er utilfreds med, at der endnu ikke foreligger en færdig aktionsplan. Jeg har i dag gentaget min opfordring til Kommissionen om at fremskynde arbejdet mest muligt", siger Fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?